HORONAGA

Sözlükteki bütün kelimelerle kavgalı, dogmalardan, klişelerden, dayatmalardan, emir almaktan, emir vermekten nefret eden, hiç bir zaman hisleriyle hareket etmeyen, edenlerle de muhatap olmayan, Kim ya da ne olursa olsun, İNSAN faktörünü her şeyin üstünde tutan... Haklı olduğu yerde bütün gemileri yakmak için gözünü bile kırpmayan, başı eğik gezen bir kral olmaktansa, başı dik gezen bir çoban olmayı tercih eden, sıradan biri...